Skip to main content

i4paintshop

 1. Home
 2. /
 3. Endüstri 4.0
 4. /
 5. i4paintshop

i4paintshop

Imel’in küresel endüstri 4.0 ve Lean çözümü, 4 ortamın tam entegrasyonunu öngörmektedir; bu çözüm tamamen AR-GE merkezimin tarafından geliştirilmiştir ve eş zamanlı ya da birbirini izleyen aşamalar halinde uygulanabilir. Mimarinin kalbi olan ImelSW4, aşağıdakilerle tamamen entegre yeni PLC tesis kontrol yazılımıdır:

 • 4.0 platformu olan i4paintshop şu modülleri içerir:
  • i4efficiency, tesis performans endeksleri (OEE) ve hat içi kalite kontrol
  • i4production, parti ve süreç izlenebilirliği
  • i4environment, tüketim analizi
  • i4costing, kaplama maliyetleri
  • i4maintenance, kestirimci bakım ve akıllı zamanlama
  • i4smartdoc, dijital dokümantasyon ve yedek parçalar
  • i4service, Imel Servisi ile 24 saatlik ara yüz portalı
  • i4call, acil durum bildirim sistemi
 • i4visual, özel PC 4.0’da bulunan bir yazılımdır; tesisin yönetimine ve izlenmesine yönelik faydalı bilgilerin gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi için bir veya daha fazla monitöre bağlıdır. Kaplama tesisine uygulanan yalın üretimi bünyesinde barındırır.
 • i4quality-plus, i4paintshop’ta bulunan standart i4quality modülü tarafından yönetilen çevrim içi kontrollere çevrim dışı kalite kontrollerinin (ör. laboratuvar testleri) entegre edilmesini sağlayan bir modül.
 • Ana özellikler:

  • Komple tesis ayrıntılı tüketim raporu.
  • Her bir işlevsel alan için analiz.
  • Her işlem ve alarm için kontrol parametreleri.
  • QR kodu ile hızlı erişim.
  • Üretim partilerinin tanımlanması ve izlenebilirliği.
  • OEE raporu.
  • Üretim maliyet analizi.
  • Bakım takvimi.
 • Avantajlar:

  • IMEL tarafından kendi bünyesinde geliştirilmiştir.
  • Tesis kontrol otomasyonuna entegredir.
  • Bulut platformunda güvenli depolama.
  • Modüler ve özelleştirilebilir platform.
  • Kolay uygulama.
  • Gerçek zamanlı kontrol.
  • Birçok cihazdan erişilebilir.

i4production

Bu kontrol yazılımı, üretim adetlerini izler ve üretim verilerini, üretilen son adet bitinceye kadar kayıt altına alır. Modül, üretilen adetleri ve ilgili proses verilerini i4paintshop platformuna kaydeder. Veriler ayrıca bir SQL Exchange veri tabanının uygulanması yoluyla müşterinin SAP sistemine (veya diğer ERP’ye) entegre edilebilir.

İ4production, aşağıdaki ek verilerin alınmasına ve işlenmesine olanak sağlamaktadır:

 • Üretim süreleri (Üretim durumunun ayrıntılı geçmişi: start-up, üretim, tesis duruşları, üretim döngüsü sonu…)
 • İşletim Süresi / Çalışma Süresi oranı şeklinde tasarlanan tesis kullanılabilirliği
 • Nedenlerine göre tesis duruş sürelerinin analizi

Boyanan ürünlerin tam izlenebilirliği: Her parti için şu bilgileri edinmek mümkündür; üretim verileri tarihi, ürün giriş saati, ürün son çıkış saati, reddedilen parça sayısı [i4quality’den gelen veriler], üretim sırasında tespit edilen alarmların ve süreç anormalliklerinin listesi, gerçek proses parametre değerleri ve referans tüketim ve üretim maliyetleri. Tesisin standart aygıtları aracılığıyla tespit edilen parametrelere ek olarak, paket içerisinde süreç hakkında ilave geri bildirim sağlayan ek aygıtlar yer alabilir.

i4efficency

OEE (Toplam Ekipman Verimliliği) endeksini ve bunun kullanılabilirlik, kalite ve performans gibi bileşenlerini analiz etme şansı tanır.

Kullanılabilirlik kaybının nedenleri aşağıdaki başlıklar altında incelenir:
– Güvenlik Uyarıları;
– Acil Durdurmalar;
– Proses Alarmları;

Tüm veriler detaylı istatiksel inceleme için Excel formatında çıkarılabilir.

Performans, üretim şekline bağlı bir değerlendirmedir, dolayısıyla müşterinin ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde ölçülebilir. Bazı veriler: üretilen gerçek parça karşısında nominal değer / boyalı yüzey karşısında nominal değer / saat başına çerçeve karşısında nominal değer / boyalı yüzeyli yüklü olarak saat başına şase üretimi çarpımı.

Ürün boya kalitesini, sunmuş olduğumuz i4quality modülü veya i4quality-plus çevrim dışı modülleriyle artırabilirsiniz. Hatalı ürünler tarafınızdan belirlenir ve modülde uygulanır. Kullanıcı dostu ara yüzü, operatörün hata nedenlerini seçmesine olanak tanır ve i4quality modülleri reddedilen parça ile onu içeren çerçeve arasında otomatik olarak bağlantı kurar.

i4enviroment

Bu modül, toplam tüketim verilerinizi kaydetmektedir.

Boya tesisinizde kullanılan doğal gaz, elektrik, su, boya ve kimyasallara ilişkin toplam tüketim değerlerinin analizine ve verilerin işlenmesine olanak vermektedir.

Müşterilerimiz, aşırı tüketime yol açan olası anormalliklerin varlığının yanı sıra, farklı vardiyaların ve farklı süreç parametreleriyle bağlantılı seçimlerin maliyet açısından etkisini gerçek zamanlı olarak değerlendirebilmektedir.

Ayrıca, boya tesisine gönderilen ürün partilerinin izlenebilirliği, i4paintshop’un tüketim verilerini üretim partileriyle ilişkilendirmesine olanak tanımaktadır.

İlgili tüketim miktarları, kullanıcı tarafından seçilen zaman aralığına göre grafik ve tablolarda (Excel) raporlanır.

i4costing

i4costing, müşteriler için tesis maliyetlerinin analizi ve raporlanabilmesi için Imel tarafından tasarlanan bir modüldür. Bu modül, gerçekleştirilen bakımla ilgili tüketim verilerini ve maliyetleri almak için i4maintenance ve i4environment’a bağlanır. Modülün kurulumunda, fiili olarak yapılan masraflarla sürekli olarak karşılaştırma yapabilmek için, boya tesisinin yönetimine yönelik olarak bütçelenen tüm masrafları ücretlendirmek mümkündür. Modül ayrıca, ait oldukları alanlara göre toplu olarak meydana gelen bakım maliyetlerini incelemeyi mümkün kılan bir navigasyon sistemini içermektedir. Sistem bakım maliyetlerinin alana, zamana, malzemeye (yedek parça ve sarf malzemeleri) göre bölünmesine olanak tanımaktadır. Modül, nominal/fiili üretime göre ölçülen, bütçe maliyetleri ile oluşan maliyetler arasında güncel bir karşılaştırma yapmayı mümkün kılmaktadır. i4costing, boyanan münferit metrekare üzerindeki işlem maliyetlerinin etkisini analiz etmek için tesis maliyetlerini boyalı m2 cinsinden ifade edilen üretim verisi ile karşılaştırır. Modül içerisindeki tüm verileri csv/Excel formatında çıkartmak ve sonrasında harici bir yönetim sistemi ile yönetmek mümkündür.

i4maintenance

i4maintenance, bakım ve kontrol planlarının planlanmasını ve yazdırılmasını sağlar. Veri tabanı yüklemesi sırasında, parametreler ve tesis bileşenlerinin beklenen çalışma ömrü ve yıpranma süreleri kaydedilir. Bu bileşenlerin beklenen ömrünü tanımlayan veri tabanı, bakım teknisyeninin her müdahalesinde otomatik olarak güncellenir.

Ayrıca bakım takvimi, bakım yöneticisi tarafından kolayca okunabilir ve düzenlenebilir. Faaliyetler, durumu tanımlayan bir renkle takvimde vurgulanır (gri = gerçekleştirilen işlem, kırmızı = yapılacak ancak yeniden planlanan işlem, yeşil= yapılacak işlem). Takvimdeki her işlem, faaliyetin geçmişini vurgulamak için “tıklanabilir” şekildedir.

Sistem, seçilen zaman aralığı için (günlük, haftalık, iki haftada bir, aylık…) ve faaliyet sınıfına göre (örneğin; temizleme, yağlama, kontrol, değiştirme) olağan bakım planlarını çıkarmanıza olanak tanımaktadır. Sistem, halihazırda girilen verilere (i4maintenance’a dahil kurulum modülü) ve güncellemelere dayanarak, otomatik olarak kestirimci bakım planlaması önerisi sunar. Sistem alana, zamana, malzemeye (yedek parçalar ve sarf malzemeleri) göre bakım maliyetlerini çıkarmanıza olanak tanımaktadır.

i4smartdoc

i4smartdoc, operatörün tesisin önemli bileşenlerinin (pompalar, filtreler, fanlar, brülörler, enstrümantasyon vb.) ve ayrılmış bir alana yüklenen alt bileşenlerin verilerine erişmesini sağlayan modüldür.

Yüklenen veriler yedek parça listesine (erişim etkinleştirilmiş kullanıcı başına fiyatlandırılır), şemalara, kullanım ve bakım kılavuzlarına, çizimlere ve karakteristik verilere (örneğin; bakım kuralları) ilişkindir.

Modül, nominal/fiili üretime göre ölçülen, bütçe maliyetleri ile oluşan maliyetler arasında güncel bir karşılaştırma yapmayı mümkün kılmaktadır. i4costing, boyanan münferit metrekare üzerindeki işlem maliyetlerinin etkisini analiz etmek için tesis maliyetlerini boyalı m2 cinsinden ifade edilen üretim verisi ile karşılaştırır.

Verilere ürün ağacı şeklinde tasarlanmış ara yüze göre PC üzerinden veya makineye yapıştırılan QR-Kodunu okutarak tablet/akıllı telefon üzerinden erişilebilir.

Bağlantı el aygıtı => PC, operatör kendi PC’sinde oturum açtığında kısıtlı alana doğrudan erişime izin verir.

i4service

i4service, çeşitli öncelik seviyelerine göre rezervasyon ile yapılandırılan Imel teknik servis yapısına doğrudan erişim sağlayan bir sistemidir ve müşterinin ilerlemeyi ve sorumluyu gerçek zamanlı olarak kontrol etmesine olanak tanımaktadır. Bu iletişim portalı, müşterinin Imel yardım hizmeti (ticketing) üzerinden her türlü iletişim/talep girişine olanak sağlamaktadır. Talepler türlerine göre sınıflandırılır: Müdahale, yardım, yedek parça, teklifler ve her bir taleple basit açıklamaların yanı sıra her türlü belgeyi ve/veya desteği (video, fotoğraf, ses) ilişkilendirmek mümkündür. Müşterilerimiz, talebin Imel tarafından üstlenilme zamanını doğrulama ve ayrıca ilerlemeyi izleme olanağına sahiptir.

i4call

i4call, belirli alarm türleri meydana geldiğinde ve/veya belirli parametreler önceden belirlenmiş eşik değerlerini aştığında (örneğin; fırında, kabinde, ele almada vb. minimum-maksimum sıcaklık) belirli sayıda operatöre çağrı/uyarı yapılmasını sağlayan modüldür.

i4visual

i4visual, PC 4.0’da bulunan ve tesisin işletimi ve izlenmesi için yararlı olan gerçek zamanlı bilgileri görüntülemek üzere bir veya daha fazla monitöre bağlanan bir yazılım paketidir.

i4visual, hat operatörlerine çalışma talimatları sağlamak üzere harici Veritabanı sistemlerine bağlanabilir;

Örneğin: ImelSw4 takip sistemi, maskeleme alanına giren parçayı tanımlayabilir ve i4visual, yakındaki monitörlerde ilgili maskeleme talimatlarını görüntüler (maskelenecek alanlara yönelik görsel işaretleri içeren çizimler/fotoğraflar).

i4quality-plus

i4quality-plus, çevrim dışı QC testlerinin sonuçlarını, üretilen reddedilen parça sayısını ve reddedilme nedenlerini kaydetmenize olanak tanır. Toplanan veriler, hat üzerinde toplanan tüm üretim bilgileri ve proses parametreleri ile birlikte i4paintshop’ta saklanır. Bu yazılım modülü, müşterinin kalite kontrol alanında bulunan özel bir bilgisayara kurulur.

Örneğin, kaplama kalınlığı testlerinde:

 • Çevrimdışı bir bilgisayar (kalite kontrol alanı), ilgili partinin seçimini takiben müşterinin veri tabanından, kalınlığın ölçüleceği alanların kanıtı ile parçanın fotoğrafını yükler.
 • PC’de Wi-Fi’ye bağlı kalınlık ölçer tarafından otomatik olarak doldurulan veri giriş maskesini görmek mümkündür. Tablo, değerleri “ayarlamak” için düzenlenebilir olmalıdır.
 • Uyumsuzluk özellikleri söz konusu olduğunda, yeniden işleme listelerini düzenlemek üzere parti bilgileri zamanlayıcı PC’ye gönderilir.
 • Yazılım modülü tarafından kaydedilen bilgiler, referans partilerle birlikte tarihlendirilmek üzere i4paintshop’a gönderilir.

i4efficiency modülünün uygulanmasını gerektirir.

İletişim Bilgilerimiz

Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi
43 B1 Blok, Ataşehir-İstanbul

Daha fazla bilgi almak için

Formu eksiksiz doldurun. En kısa sürede cevap vereceğiz. Teşekkür ederiz.